స్థూలకాయాన్ని దూరం చేసే సూర్య ముద్ర | Surya Mudra for Weight Loss in Telugu

1
32921
స్థూలకాయాన్ని దూరం చేసే సూర్య ముద్ర
స్థూలకాయాన్ని దూరం చేసే సూర్య ముద్ర | Surya Mudra for Weight Loss in Telugu

స్థూలకాయాన్ని దూరం చేసే సూర్య ముద్ర | Surya Mudra for Weight Loss in Telugu

Surya Mudra for Weight Loss – సూర్యుడు ఉత్తేజానికి ఉత్సాహానికి సంకల్ప శక్తికి ప్రతీక. సూర్య ముద్ర శరీరాన్ని అనేక జాడ్యాల నుండీ దూరం చేసి, ఉత్తేజాన్ని కలిగించడమే కాక శరీరం లో పేరుకుపోయి హాని కలిగించే కొవ్వులను కరిగిస్తుంది.

Back

1. సూర్య ముద్ర ఎలా వేయాలి ..? 

  • నిటారుగా నిలబడాలి. లేదా పద్మాసనం గానీ సుఖాసనం గానీ వేసుకుని నిటారుగా కూర్చోవాలి.
  • చేతులను ముందుకి చాపాలి.
  • ఉంగరపు వేలును బొటనవేలు అడుగు భాగానికి తగిలేలా వంచాలి.
  • బొటన వేలితో ఆ వంచిన ఉంగరపు వేలిని మెల్లిగా కదలకుండా నొక్కి ఉంచాలి.
  • మిగతా వేళ్ళు వంగకుండా చూసుకోవాలి.
  • రోజుకు 15 నిముషాలుగల మూడు విడతలు గా 45 నిమిషాల పాటు(15*3) సూర్య ముద్రను వేయవచ్చు.
Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here