స్థూలకాయాన్ని దూరం చేసే సూర్య ముద్ర | Surya Mudra for Weight Loss in Telugu

స్థూలకాయాన్ని దూరం చేసే సూర్య ముద్ర | Surya Mudra for Weight Loss in Telugu Surya Mudra for Weight Loss – సూర్యుడు ఉత్తేజానికి ఉత్సాహానికి సంకల్ప శక్తికి ప్రతీక. సూర్య ముద్ర శరీరాన్ని అనేక జాడ్యాల నుండీ దూరం చేసి, ఉత్తేజాన్ని కలిగించడమే కాక శరీరం లో పేరుకుపోయి హాని కలిగించే కొవ్వులను కరిగిస్తుంది. సూర్య ముద్ర ఎలా వేయాలి ..?  నిటారుగా నిలబడాలి. లేదా పద్మాసనం గానీ సుఖాసనం గానీ … Continue reading స్థూలకాయాన్ని దూరం చేసే సూర్య ముద్ర | Surya Mudra for Weight Loss in Telugu