శ్రీ సువర్చలా సహిత ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం | Suvarchala Anjaneya Swamy Temple In Telugu

0
11396
Sri_Suvarchala_Hanuman
Suvarchala Anjaneya Swamy Temple In Telugu
Back
Next
Promoted Content

శ్రీ సువర్చలా సహిత ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ఎక్కడ ఉంది?

Suvarchala Anjaneya Swamy Temple In Telugu , కృష్ణాజిల్లాలోని ఉయ్యూరు మండలంలోని ఉయ్యూరు గ్రామంలో శ్రీ సువర్చలా సహిత ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ఉంది. ఇటువంటి ఆలయాలు చాలా అరుదు.

Back
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here