ఈ రోజు కధ – దివ్య ఫలం In Telugu

1
6122
The_Golden_Fruit
ఈ రోజు కధ – దివ్య ఫలం In Telugu

ఈ రోజు కధ – దివ్య ఫలం In Telugu

మన అనుకుని మనం తాపత్రయ పడే మనుషులంతా నిజానికి మనవాళ్లు కాకపోవచ్చు. మనం ఎవరికోసమైతే తపించి కూడబెట్టిన విలువైన సంపదను ధారాదత్తం చేస్తామో వారు దానికి అర్హులు అవునా కాదా అన్న విచక్షణ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

ప్రాప్తాన్ని తప్పించడం ఎవరితరమూ కాదన్న పరమసత్యాన్ని తెలిపే కథ తెలుసుకుందాం. మనందరికీ సుపరిచితుడైన సుభాషిత కర్త భర్తృహరి కథ ఇది.

3. దివ్యఫలం చివరికి ఎవరికి దక్కింది?

భర్తృహరి ఆ దివ్యఫలాన్ని తన ప్రేయసి అనంగసేనకు ఇచ్చాడు. ఆమె తన సఖుడైన అశ్వపతికి ఇచ్చింది.

అశ్వపతి ఆ ఫలాన్ని అతని ప్రేయసి అయిన దాసికి ఇచ్చాడు. ఆ దాసి ఆమె రహస్య ప్రియుడైన గోపాలకునికి ఇచ్చింది.

అతను తాను మనసుపడ్డ ప్రియురాలికి ఇచ్చాడు.  ఆమె పశువుల పెంటను తీసుకు వెళ్తూ ఆ బుట్టలోనే ఈ దివ్య ఫలాన్ని పెట్టుకుని వెళ్లసాగింది.

భర్తృహరి ఆ దివ్య ఫలాన్ని ఆ పెంట బుట్టలో చూడటం తటస్థించింది. ఆయనకు వెంటనే లోకం పై విరక్తి కలిగింది.

ఆయన ఆ ఫలాన్ని యోగ్యుడైన విక్రమాదిత్యునికి ఇచ్చి దీవించి రాజభోగాలను వదిలి వెళ్లిపోయాడు.

Promoted Content

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here