దీపం వెలిగించడంలో అంతరార్థమేమిటి? | Significance of Lighting oil lamps in Telugu

దీపం వెలిగించడంలో అంతరార్థమేమిటి? | Significance of Lighting oil lamps in Telugu దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వ తమోపహం దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీపం నమోస్తుతే అంటుంది శాస్త్రం. దీపారాధన ద్వారా అన్నీ సాధ్యమవుతాయని చెబుతుంది పై శ్లోకం. దీపమే పరబ్రహ్మమంటుంది. తామస గుణాలను తరిమేసేది దీపమేనంటుంది. ఒక చిన్న దీపం ఇన్ని మహిమలను ఎలా కలిగి ఉంటుందో తెలుసా? ఎందుకంటే దీపం యొక్క ప్రతిభాగంలో దేవతలు నివాసముంటారు కాబట్టి. జంట … Continue reading దీపం వెలిగించడంలో అంతరార్థమేమిటి? | Significance of Lighting oil lamps in Telugu