ఈ రకాల మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తులంటే శనిదేవుడికి చిరాకు..వీరు భూమిపైనే నరకాన్ని చూస్తారు | Shanidev

0
3161
Annoying People to Lord Shani
People With this Mindset are Annoying to Shani

Annoying People to Lord Shani

1శని భగవానుడికి చిరాకు కలిగించే వ్యక్తులు

శని దేవుడు మంచి పనులు చేసే వారికి మంచి శుభ ఫలితాలు ఇస్తాడు. ప్రతికూల పనులు చేసే వారికి శిక్ష అనుభవించాలి తప్పదు. శని దేవుడికి కొంత మందిపై కోపం వస్తుంది. మరి ఎలాంటి వ్యక్తులు అని తెలుసుకుందాం. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back