మత్స్యయోగం, విష్ణుయోగం వల్ల ఈ రాశుల వారికి భారీగా ప్రయోజనాలు!! Matsya Yoga & Vishnu Yoga

0
2942
Matsya Yoga & Vishnu Yoga
Matsya Yoga & Vishnu Yoga Effect & Remedies

These Zodiac Signs Are Very Lucky Due to Vishnu Yoga & Matsya Yoga

1మత్స్యయోగం, విష్ణుయోగం వల్ల ఈ రాశుల వారికి భారీ ప్రయోజనాలు

ఆగస్టు 18వ తేదీ వరకు కుజుడు సింహరాశిలో ఉంటాడు. తర్వాత కుజుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా మత్స్య యోగంతో పాటు విష్ణు యోగం ఏర్పడుతోంది. ఈ ప్రభావం అన్ని రాశిచక్ర గుర్తులకు వర్తిస్తుంది, అయితే వాటిలో కొన్ని ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందుతాయి. ఈ యోగాలతో ఊహించని లాభాలున్నాయి. శని, కుజుడు, రాహువు కూడా కలిసి ఉంటారు. విశేష ప్రయోజనాలను పొందే రాశుల వివరాలను తెలుసుకుందాం. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back