నవగ్రహాలకు అస్సలు ఇష్టం లేని & చేయకుడని పనులు | The Things That Navagrahas Do Not Like

0
775
Things That Navagrahas Do Not Like
Things That Navagrahas Do Not Like

Things Navagrahas Absolutely Dislike & Don’t Do

1నవగ్రహాలకు అస్సలు ఇష్టం లేని & చేయకుడని పనులు

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి మనిషి జీవితంలో సుఖ శాంతులతో ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా నవ గ్రహాల అనుకూలత ఉండాలి. గ్రహాలు అనుకూలించకపోయిన, వాటికి నచ్చని పనులు చేసిన ప్రతికూల ప్రభావం తప్పదు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇప్పుడు ఇక్కడ నవగ్రహాలకు ఇష్టం లేని పనులు ఏంటి? ఏ గ్రహానికి ఏ పని చేస్తే కోపం వస్తుంది? ఏం పనులు చేస్తే నవగ్రహాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి? ఇలాంటి ధర్మ సందేహాలకు సమాధానాలు తెసులుకుందాం. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back