తులసీ పత్రం | Tulasi Patram in Telugu

0
2632

TULSI-LEAF-HariOme

తులసీ పత్రం | Tulasi Patram

గజకర్ణాయ నమః తులసీ పత్రం సమర్పయామి !

Tulasi Patram తులసి గురించి తెలియని హిందువు ఉండరనటంలో అతిశయోక్తి లేదు. ప్రతి ఇంట తులసి మొక్క పవిత్రతను మరియు సంప్రదాయాల్ని సూచిస్తుంది.

సంస్కృతంలో దీనికి సురసా, సులభ, బహుమంజిరి,  దేవదుందుభి, వృందాయని పేర్లు, దీని శాస్త్రీయ నామము(Ocimum sanctum), కుటుంబం – లాబియేటి.

తులసి మొక్క ఇంట ఉంటే క్షుద్రశక్తుల బాధ ఉండదని మన నమ్మకం. తులసీ దళములు దేవతార్చన యందు వాడతారు. శ్రీమహా విషువు తులసి మాల ధరించి దామోదరుడయ్యాడు. దేవతా నామ సంఖ్యాజపములకు

తులసి మాల వాడుక విశేషమైనది. తులసీ దళములు భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదములుగా ఇవ్వడం సంప్రదాయం. తులసి ఒక మహౌరోషథి, సర్వాంగము ఔషధ గుణము కలది. దీని తీక్షణ గంధము సర్పములు, విష కీటకములను ఇంట్లోకి చేరనివ్వదు. దీని సేవన వలన

సద్యో బాధాశమనము కలుగుతుంది. ఇది భూతహరము అనగా కంటికి కనిపించని సూక్ష్మజీవులకు నాశనం చేస్తుంది. దీనిని జ్వరము, దగ్గు, దురదలాంటి వ్యాధులలో గృహవైధ్య ధ్రవ్యముగా వాడవచ్చు. తులసీ ఆకు స్వరమును గజకర్ణము అను చర్మవ్యాధి యందు కూడా వాడతారు. అవసాన

ఘడియలందు తులసీ తీర్ధము నోటిలో పోస్తే సద్గతులు పొందుతారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here