మీపై ఏడుస్తు దిష్ఠి పెడుతున్నారా? ఈ నర దిష్ఠి పోవాలంటే ఇలా మాత్రమే చేయాలి?! | Remedies For Nara Dishti

How To Get Rid From Nara Disti నరదృష్టి నివారణ మార్గాలు మీ మీద ఏడ్చే వారి నర దిష్టి పోవాలంటే ఇలా చేయండి!! ఈ సమాజంలో ఒకరు ఎదుగుతున్నారంటే వారిని చూసి ఈర్ష్య పడే వారు చాలా మంది ఉంటారు. పక్కవారు బాగుపడితే సహించలేరు. చాలా మంది పక్క వారి మీద ఎప్పుడూ ఏడుస్తూ ఉంటారు. మీ పైన ఏడిచే వాళ్ళ దిష్టి పోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా చేయడం మంచిది. ఇలా కనుక చేశారంటే … Continue reading మీపై ఏడుస్తు దిష్ఠి పెడుతున్నారా? ఈ నర దిష్ఠి పోవాలంటే ఇలా మాత్రమే చేయాలి?! | Remedies For Nara Dishti