తిరుమలలో కొత్తగా వచ్చిన ఘాట్ రోడ్ మరియు మెట్ల మార్గం సమయాలు

0
41182
Tirumal Ghat Road & Srivaari Steps New Timings
Timings Changed for Tirumala Ghat Road & Srivaari Steps 2023

Tirumala Ghat Road & Srivaari Steps New Timings 2023

1తిరుమల ఘాట్ రోడ్ & శ్రీవారి మెట్ల మార్గం కొత్త సమయాలు

ప్రతి రోజు ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి తిరుమలకి వేల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. వీరు వివిధ వాహనాలలో వస్తుంటారు. సాధరణంగా వాహన రాకపోకలకు నిర్ధిష్టమైన సమయాలను టీటీడి అమలు చేస్తుంది. అంటే ఘాట్ రోడ్, మెట్ల మర్గాలు ఎప్పుడు తెరుస్తారు, ఎప్పుడు మోసివేస్తారు అని ఎప్పటి నుంచో ఒక సమయాన్ని అనుసరిస్తుంది. కాని ఇప్పుడు ఆ సమయలను టీటీడి మార్చింది.

Back