శ్రీవారి ఆలయ గోడలపై ఉండే శాసనాల రహస్యాలు ఏమిటి?! | Behind the Story of Tirumala Shasanas

0
746
Tirumala Shasanas
Tirumala Shasanas & Secretes

Story Behind Tirumala Shasanas

1తిరుమల ఆలయ గోడలపై ఉండే శాసనాల రహస్యాలు

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం అంటేనే కలియుగ వైకుంఠం అని భక్తుల నమ్మకం. అలాంటి ఆలయం ఎన్నో రహస్యాలకు నెలవు. శ్రివారి ఆలయంలో ఇప్పటికి చెక్కు చేదరని ఆదరాలు శిలా శాసననాల రూపంలో ఉన్నాయి. అవి ఎలాంటివి అంటే,

1. స్వామి వారి ఆలయానికి ఎవరెవరు ఎంత మాన్యాలు, డబ్బులు విరాళంగా అందించారు?.
2. చక్రవర్తులు, రాజులూ స్వామి వారికి సమర్పించిన ఆభరణాలు, అప్పట్లో వాటి విలువ ఎంత?.
3. ఏ రాజు స్వామి వారికి దానంగా ఇవ్వబడిన గ్రామాలు?.
4. విమాన గోపురానికి బంగారు తాపడం చేయించింది ఎవరు??.

ఇలా శ్రీవారి ఆలయ గోడలపై చెక్కబడిన రాతి శాసనాలే ఇప్పటి తరానికి మరియు రాబోయే తరాలకి ఆలయ చరిత్రను అందిస్తున్నాయి. ఈ రాతి శాసనాలపై ప్రత్యేక కథనం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back