స్త్రీలు చేయతగిన, చేయకూడని పనులు | Things do and donot for women in Telugu

13
65485
woman
స్త్రీలు చేయతగిన, చేయకూడని పనులు | Things do and donot for women in Telugu
Back

1. స్త్రీలు చేయతగిన, చేయకూడని పనులు | Things do and donot for women in Telugu

Promoted Content
Back

13 COMMENTS

  1. ఈ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళకు సంప్రాదాయాల మీద అంత శ్రద్ధ లేకుండపోతుంది.అంతా బిజ఼ీ జీవితాల్లోపడి సంప్రదాయాలును నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. మన పెద్దలు మనకు ఇచ్చిన గొప్ప వరాలు ఇవి. పాటిస్తే మనకే మంచిది. మంచి సలహాలు ప్రచురించినందుకు ధన్యవాదాలు. శేఖర్. హైదరబాద్

  2. మంచి విషయాలు తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here