Ucchista Ganapati Stotram in English | ucchiṣṭa gaṇapati stōtram

Ucchista Ganapati Stotra in English dēvyuvāca | namāmi dēvaṁ sakalārthadaṁ taṁ suvarṇavarṇaṁ bhujagōpavītam | gajānanaṁ bhāskaramēkadantaṁ lambōdaraṁ vāribhavāsanaṁ ca || 1 || kēyūriṇaṁ hārakirīṭajuṣṭaṁ caturbhujaṁ pāśavarābhayāni | sr̥ṇiṁ ca hastaṁ gaṇapaṁ trinētraṁ sacāmarastrīyugalēna yuktam || 2 || ṣaḍakṣarātmānamanalpabhūṣaṁ munīśvarairbhārgavapūrvakaiśca | saṁsēvitaṁ dēvamanāthakalpaṁ rūpaṁ manōjñaṁ śaraṇaṁ prapadyē || 3 || vēdāntavēdyaṁ jagatāmadhīśaṁ dēvādivandyaṁ sukr̥taikagamyam | stambēramāsyaṁ … Continue reading Ucchista Ganapati Stotram in English | ucchiṣṭa gaṇapati stōtram