ఇంట్లో వ్రతం చేసుకుంటే ఉద్వాసన ఎప్పుడు చెప్పాలి?

1
10597

23-the-priest-set-it-for-puja

Next

2. ఉద్వాసన ఎలా చెప్పాలి?

షోడశోపచార పూజ చేసి, నైవేద్యం సమర్పించిన తరువాత అక్షింతలను వేసి నమస్కరించుకోవాలి. ఎప్పటికీ ఇలాగే పూజించే శక్తిని ప్రసాదించమని వేడుకోవాలి. దేవుని ప్రతిష్టించిన పీటను దక్షిణం వైపుకు కాకుండా ఏవైపుకైనా కదిలించాలి. దీపారాధన కొండెక్కిన తరువాతే దేవుళ్ళను, నిర్మాల్యాన్నీ పీట పైనుండీ తీయాలి.

Promoted Content
Next

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here