ఉగాదికి ఈ రాశులకు అంతా శుభమే

0
2042

రాశిఫలాలు -11th నుండి 17th April 2021

అతి ప్రాచీన గ్రంధాల జ్యోతిష విజ్ఞానము అందరికీ చేరాలని, జ్యోతిషములో ఉన్న అపోహలు తొలగడానికై పూర్తిగా శ్లోక బద్ధంగా గురువు గారు అందిస్తున్న శాస్త్ర నిధి.

ఉగాది రోజున పటించవలసిన శ్లోకం – Ugadi Slokam in Telugu

ఉగాది రోజున పంచాంగ శ్రవణం ఎందుకు? | Ugadi Panchanga Sravanam in Telugu