అశోక చెట్టు ఉపయోగాలు గురుంచి మీకు తెలుసా ? | Benefits of Ashoka Tree in Telugu

0
15087
asoka tree 2
అశోక చెట్టు ఉపయోగాలు గురుంచి మీకు తెలుసా ? | Benefits of Ashoka Tree in Telugu
Back

1. అశోక చెట్టు

ఇది విస్తారంగా సుగంద పరిమళాలతో కూడిన పుష్పాలు పూస్తుంది. దీని చెక్క, కషాయం లేక చూర్ణం వగరు, చేదు రుచులతో అన్ని వ్రణాలను , క్రిమి రోగాలను , కఫ రోగాలను , జంతు విషాలను , స్త్రీల బట్టంటు రోగాలను హరించి వేస్తుంది .

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here