అశ్వగంధ మూలిక వలన ఉపయోగాలు ఏంటో మీకు తెలుసా? | Uses of Ashwagandha in Telugu

1
39363
Ashwagandha-herbal1
అశ్వగంధ మూలిక వలన ఉపయోగాలు ఏంటో మీకు తెలుసా? | Uses of Ashwagandha in Telugu

అశ్వగంధ 

Back

1. చెట్టు లక్షణం 

ఇది చూడటానికి వంకాయ చెట్టులా ఉంటుంది. కాయలు బటాణి గింజలంత సైజులో ఎర్రగా కాస్తాయి. ప్రధానంగా దీని దుంపలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఉంది.

ఈ దుంపలు వగరు కొంచం చేదు , రుచులతో ఉష్ణ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దీని సుగుణాలను వర్ణించడం బ్రహ్మతరం కూడా కాదు.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here