గోమతి చక్రాల ఉపయోగాలు ఏంటో మీకు తెలుసా? | Uses of Gomati Chakra in Telugu

1
20429

C

Img-034812Gomati-Chakra-1b
గోమతి చక్రాల ఉపయోగాలు ఏంటో మీకు తెలుసా? | Uses of Gomati Chakra in Telugu

గోమతి చక్రాల ఉపయోగాలు ఏంటో మీకు తెలుసా? | Uses of Gomati Chakra in Telugu

Back

1. గోమతీ చక్రాలు అంటే ఏమిటి?

గోమతిచక్రాలు అరుదైన సహజసిధ్ధంగా లభించే సముద్రపు ఉత్పత్తి. గోమతిచక్రాలు గుజరాత్ రాష్ట్రం నందు ద్వారకలోని గోమతి నందు లభిస్తాయి .

గోమతిచక్రం శ్రీకృష్ణుని చేతిలోని సుదర్శన చక్రాన్ని పోలి ఉంటుంది. దీనినే “నాగ చక్రం” అని “విష్ణు చక్రం” అని కూడ అంటారు.

ఇది నత్త గుల్ల ని పోలి ఉంటుంది.అందువల్ల దీనిని “నత్త గుల్ల ” స్టోన్ అని కూడా అంటారు.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

  1. శ్రీ సుఖన్య గారు నమస్కారము శుబోదయము గోమతి చక్ర్రాలు గురించి చక్క్ గా చెప్పారు ధన్యవాదాములు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here