వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ సమయాలు & సేవలు | Vadapalli Sri Venkateswara Swamy Temple Timings & Seva Tickets

0
4697
Vadapalli Sri Venkateswara Swamy Temple Timings & Seva Tickets
What are the Vadapalli Sri Venkateswara Swamy Temple Timings & Seva Tickets?

Vadapalli Sri Venkateswara Swamy Temple Timings & Puja Tickets

1వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ సమయాలు & పూజల వివరాలు

Temple Timings

రోజు ఉదయం  సమయం సాయంత్రం సమయం
ఆదివారం 6 : 00 AM – 1:00 PM 4:00 PM – 8:00 PM
సోమవారం 6 : 00 AM – 1:00 PM 4:00 PM – 8:00 PM
మంగళవారం 6 : 00 AM – 1:00 PM 4:00 PM – 8:00 PM
బుధవారం 6 : 00 AM – 1:00 PM 4:00 PM – 8:00 PM
గురువారం 6 : 00 AM – 1:00 PM 4:00 PM – 8:00 PM
శుక్రవారం 6 : 00 AM – 1:00 PM 4:00 PM – 8:00 PM
శనివారం 6 : 00 AM – 1:00 PM 4:00 PM – 8:00 PM

మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back