వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ సమయాలు & సేవలు | Vadapalli Sri Venkateswara Swamy Temple Timings & Seva Tickets

Vadapalli Sri Venkateswara Swamy Temple Timings & Puja Tickets వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ సమయాలు & పూజల వివరాలు Temple Timings రోజు ఉదయం  సమయం సాయంత్రం సమయం ఆదివారం 6 : 00 AM – 1:00 PM 4:00 PM – 8:00 PM సోమవారం 6 : 00 AM – 1:00 PM 4:00 PM – 8:00 PM మంగళవారం 6 : 00 … Continue reading వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ సమయాలు & సేవలు | Vadapalli Sri Venkateswara Swamy Temple Timings & Seva Tickets