వైకుంఠ ఏకాదశి – Vaikunta Ekadasi in Telugu

0
2634
vaikuntha ekadashi
vaikuntha ekadashi

Vaikunta Ekadasi, Mukkoti Ekadasi, Putrada Ekadashi in Telugu

Vaikunta Ekadasi – 02.01.2023 – సోమవారం – ముక్కోటి ఏకాదశి,  వైకుంఠ ఏకాదశి, పుత్రదా ఏకాదశి, రైవత మన్వాది

వైకుంఠంలో శ్రీమన్నారాయణుని దర్శనం కోసం ప్రత్యేకమైన ఉత్తరద్వారం వద్ద ఎదురుచూస్తున్న ముక్కోటి దేవతలకు దర్శనమిచ్చి అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి దీనికి వైకుంఠ ఏకాదశి, ముక్కోటి ఏకాదశి అని నామాలతో వ్యవహరిస్తారు.

ఈ రోజున ఏకాదశి వ్రతం ఉపవాస జాగరణాదులతో చేస్తే సంవత్సరంలోని మిగతా 23 ఏకాదశులు ఆచరించిన ఫలితం కలుగుతుంది.అంతేకాక ఈ రోజు ఏ పుణ్యకార్యం చేసినా అది అక్షయఫల ప్రదాయకమవుతుంది. ఉత్తరద్వారం అనగా జ్ఞానద్వారమని అర్థం. జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే నారాయణుని పొందగలమనే విషయం దీనిద్వారా తెలియజేయబడుతోంది.

రైవత మన్వంతరం ప్రారంభమైన రోజు కూడా ఇదే.

వైకుంఠ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యం, పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here