Vakratunda Ganesha Kavacham in Telugu | వక్రతుండ గణేశ కవచం

Vakratunda Ganesha Kavacham Lyrics in Telugu వక్రతుండ గణేశ కవచం మౌలిం మహేశపుత్రోఽవ్యాద్భాలం పాతు వినాయకః | త్రినేత్రః పాతు మే నేత్రే శూర్పకర్ణోఽవతు శ్రుతీ || ౧ || హేరంబో రక్షతు ఘ్రాణం ముఖం పాతు గజాననః | జిహ్వాం పాతు గణేశో మే కంఠం శ్రీకంఠవల్లభః || ౨ || స్కంధౌ మహాబలః పాతు విఘ్నహా పాతు మే భుజౌ | కరౌ పరశుభృత్పాతు హృదయం స్కందపూర్వజః || ౩ || మధ్యం … Continue reading Vakratunda Ganesha Kavacham in Telugu | వక్రతుండ గణేశ కవచం