Vakratunda Ganesha Stavaraja in Telugu | వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః

Vakratunda Ganesha Stavaraja Lyrics in Telugu వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః అస్య గాయత్రీ మంత్రః | ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి | తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ || ఓంకారమాద్యం ప్రవదంతి సంతో వాచః శ్రుతీనామపి యం గృణంతి | గజాననం దేవగణానతాంఘ్రిం భజేఽహమర్ధేందుకళావతంసమ్ || ౧ || పాదారవిందార్చన తత్పరాణాం సంసారదావానలభంగదక్షమ్ | నిరంతరం నిర్గతదానతోయై- -స్తం నౌమి విఘ్నేశ్వరమంబుదాభమ్ || ౨ || కృతాంగరాగం నవకుంకుమేన మత్తాలిజాలం మదపంకమగ్నమ్ | నివారయంతం … Continue reading Vakratunda Ganesha Stavaraja in Telugu | వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః