వేద విద్యల నిలయం…వర్గల్ విద్యాసరస్వతీ ఆలయం..! | History of vargal vidya saraswathi temple in Telugu

వేద విద్యల నిలయం…వర్గల్ విద్యాసరస్వతీ ఆలయం..! | History of vargal vidya saraswathi temple in Telugu History of vargal vidya saraswathi temple – భారత దేశం లో సరస్వతీ ఆలయాలు చాలా అరుదు. అటువంటి అరుదైన సరస్వతీ ఆలయాలలో వర్గల్ విద్యా సరస్వతీ ఆలయం కూడా ఒకటి. ఇక్కడ కాకతీయుల కాలం నాటి శివాలయం , శనేశ్వరాలయం చాలా ప్రసిద్ధిచెందినవి. హైదరాబాదుకు 48 కి.మీ ల దూరం లో మెదక్ జిల్లాలో … Continue reading వేద విద్యల నిలయం…వర్గల్ విద్యాసరస్వతీ ఆలయం..! | History of vargal vidya saraswathi temple in Telugu