మీ ఇంట్లో ఉన్న తులసి మొక్కలో ఈ మార్పులు గమనించారా? | Vastu Tips for Tulasi Basil

0
6240
Vastu Tips for Tulasi Basil Plant
Vastu Tips for Tulasi Basil Basil

Vastu Tips for Tulasi Basil Plant

1తులసి మొక్కలో ఈ మార్పుల వలన జరిగే కీడులు

తులసి మొక్కను లక్ష్మీదేవి ప్రతి రూపంగా భావిస్తారు. తులసి మొక్కను ప్రతి నిత్యం క్రమం తప్పకుండా నీరుని పోయాలి. మనం రోజూ తులసి మొక్కను పూజిస్తే ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యము, సంపదలు లభిస్తాయి మరియు మోక్షం లభిస్తుంది.  తులసి మొక్కలో మనకు తెలియని ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్నాయి. తులసి అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది. తులసి మొక్క జరగబోయే సంఘటనలు ముందు సూచనలు ఇస్తుంది అని హిందువుల నమ్మకం. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back