వాస్తు ప్రకారం ఎలాంటి స్థలములు కొనాలి ? | vastu to know before buying a house

1
7691
023
వాస్తు ప్రకారం ఎలాంటి స్థలములు కొనాలి ? | vastu to know before buying a house

2. వీధి శూల/ వీధి పోటు విషయం లో ఆలోచించవలసినవి

ఇక వీధిపోట్ల విషయం లో చెడు వీధిపోట్లు గల స్థలములను కొనరాదు.

శుభ వీధిపోట్లు గల స్థలములను కొనడం మంచిది.

ఈశాన్య వీధిపోటు గల స్థలమును ఎటువంటి పరిస్థితులలోను వదులుకోవద్దు.

Promoted Content

1 COMMENT

  1. నమస్కారం గురువు గారు పాముపుట్ట కూల్చి ఇల్లు కట్టినచో ఎలాంటి పరిహారాలు చేయాలి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here