వటసావిత్రీవ్రతం, మహాజ్యేష్ఠి, ఏరువాక పూర్ణిమ, వృషభపూజ – జ్యేష్టాభిషేకములు

14.06.2022 – మంగళవారం – వటసావిత్రీవ్రతం, మహాజ్యేష్ఠి, ఏరువాక పూర్ణిమ, వృషభపూజ – జ్యేష్టాభిషేకములు జ్యేష్ఠ శుద్ధ త్రయోదశి, చతుర్దశి, పూర్ణిమ అమావాస్య-ఈ మూడు రోజులు స్త్రీలు వటసావిత్రీ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. సావిత్రీదేవి యముని ప్రార్థించి తన భర్తను బ్రతికించుకున్న రోజు ఇది. మూడు రోజులు కుదరని వారు పూర్ణిమ నాడు గానీ అమావాస్య నాడైనా దీనిని ఆచరించడం వలన సౌభాగ్యం కలకాలం నిలుస్తుంది. ఈ రోజున మర్రిచెట్టును పసుపు కుంకుమలతో పూజించి దారానికి పసుపు పూసి ఆ … Continue reading వటసావిత్రీవ్రతం, మహాజ్యేష్ఠి, ఏరువాక పూర్ణిమ, వృషభపూజ – జ్యేష్టాభిషేకములు