సూర్యుడి సంచారంతో లక్ష్మీ యోగం! ఈ రాశులకు మహర్దశ! | Lakshmi Yoga 2023

0
21978
Laxmi Yogam
Laxmi Yogam

Venus Transit in Cancer Makes Laxmi Yogam

1లక్ష్మీ యోగం

సూర్యుడుని గ్రహాల రాజుగా భావిస్తారు. సూర్యుడి సంచారంతో 12 రాశులపై ప్రభావం పడుతుంది. మే 30న శుక్ర గ్రహం కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశించనున్నాడు. 3 రాశులకు మహర్దశ పట్టనుంది.

గ్రహాల సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు మరికొన్ని రాశులకు ప్రతికూల ఫలితాలు వస్తాయి. శుక్ర గ్రహం కర్కాటక రాశిలో సంచారంతో లక్ష్మీ యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ కారణం చేత 3 రాశుల పై కనక వర్షం కురుస్తుంది. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back