శుక్రుడి గోచారం వల్ల ఈ రాశుల వారికి మహర్దశ | Venus Transit 2023

0
12763
Who Will Get Effect of Venus Transit?
Who Will Get Effect of Venus Transit?

Venus Transit in Gemini to Cancer

1శుక్రుడి గోచారం

మే నెలలో శుక్రుడు మిథునరాశిలో నెల రోజులు ఉంటాడు. జాతకంలో శుక్రుడి బలంగా ఉంటే జాతకునికి తిరుగులేదు. శుక్ర గ్రహ ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశులకు శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. శుక్ర గ్రహానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది, ఈయన సంపద, డబ్బు , శ్రేయస్సులను ఇస్తాడు. ఫలితంగా 3 రాశుల వారికి మహర్దశ. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back