విభువన సంకష్టి చతుర్థి అంటే ఏమిటి? ఎందుకు జరుపుకుంటాం?! విశిష్టత ఏమిటి?! | Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2023 in Telugu

0
7614
Vibhuvan Sankashti Chaturthi
Vibhuvan Sankashti Chaturthi Significance

Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2023

1విభువన సంకష్టి చతుర్థి / విభువన సంక్షోభ చతుర్థి

విభువన సంకష్టి చతుర్థి వ్రతం ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 4న జరుపుకుంటారు. సంకష్టి చతుర్థి వ్రతానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. చతుర్థి తిథి నెలలో రెండు సార్లు వస్తుంది. ఒకటి కృష్ణ పక్షంలో వస్తే మరొకటి శుక్ల పక్షంలో వస్తుంది. ఈ సంకష్ట చతుర్థి గణపతికి అంకితం చేస్తారు. కానీ విభువన సంకష్టి చతుర్థి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాత్రం వస్తుంది. అధికమాసంలో వచ్చే ఈ విభువన సంకష్టి చతుర్థి సంకష్టహర చతుర్థీ వ్రతపాలన అధికఫలాలను చేకూర్చుతుంది. విభువన సంక్షోభ చతుర్థి రోజున ఉపవాసం ఉండటం మంచిది మరియు గణేశుని పూజించిన వారి కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back