విఘ్నేశ్వర నమస్కార స్తోత్రమ్ – vighneswara namaskara stotram

0
1576
విఘ్నేశ్వర నమస్కార స్తోత్రమ్ - vighneswara namaskara stotram
విఘ్నేశ్వర నమస్కార స్తోత్రమ్ – vighneswara namaskara stotram

విఘ్నేశ్వర నమస్కార స్తోత్రమ్ – vighneswara namaskara stotram

జయ విఘ్నేశ్వర! నమో నమో, జగద్రక్షకా! నమో నమో
జయకర! శుభకర! సర్వపరాత్పర! జగదుద్ధారా! నమో నమో

మూషిక వాహన! నమోనమో, మునిజనవందిత! నమో నమో
మాయా రాక్షస మదాపహరణా! మన్మధారిసుత! నమో నమో

విద్యాదాయక! నమో నమో, విఘ్నవిదారక, నమో నమో
విశ్వసృష్టి లయ కారణ శంభో! విమల చరిత్రా! నమో నమో!

గౌరీప్రియ సుత నమో నమో గంగానందన నమో నమో
అధర్వాద్భుతగానవినోదా! గణపతిదేవా! నమోనమో!

నిత్యానంద! నమో నమో, నిజఫలదాయక! నమో నమో
నిర్మలపురవర! నిత్యమహోత్సవ! రామనాథ సుత నమో నమో

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here