వృషభ సంక్రాంతి ఎప్పుడు & ఎందుకు జరుపుకుంటారు? ప్రాముఖ్యత? | Vrishabha Sankranti 2023 in Telugu

1
3546
Vrishabha Sankranti Significance
Vrishabha Sankranti Significance & 2023 Shubh Muhurt

Vrishabha Sankranti 2023 in Telugu

1వృషభ సంక్రాంతి 2023

సంవత్సరానికి 12 సంక్రమణాలు ఉంటాయి. వాటినే మాస సంక్రమణలు లేదా రాశి సంక్రమణలు అంటారు. సూర్యుడు వృషభ రాశిలో ప్రవేశించే రోజును వృషభ సంక్రాంతి అంటారు.

వృషభ సంక్రాంతి రోజున ఏమి చేస్తారు (What to do on Vrishabha Sankranti?)

ఈ రోజున పితృ తర్పణాలు, దానాలు చేయడం శ్రేష్టం.

వృషభ సంక్రాంతి దానాలు- ఫలితాలు

వృషభ సంక్రాంతి నాడు గోదానం చేయడం వలన పితృదేవతలు వైతరణి వద్ద రక్షింపబడతారు. భూదానం చేయడం వలన పుణ్యలోకాలను పొందుతారు. సంక్రమణం రోజున పితృతర్పణాలు వదలడం వలన పితృదోషాలు తొలగి వంశాభివృద్ధి కలుగుతుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here