Vyuha Lakshmi Tantram

0
970

Vyuha Lakshmi Tantram

dayaalOla taraMgaakshee poorNachaMdra nibhaananaa
jananee sarvalOkaanaaM mahaalakshmee: haripriyaa

sarvapaapa haraasaiva praarabdha syaapi karmaNa:
saMhRtautu kshamaasaiva sarvasaMpatpradaayinee

tasyaa vyooha prabhaedaastu lakshee: sarvapaapa praNaaSinee
tatrayaa vyoohalakshmee saa mugdhaa: kaaruNya vigraha

anaayaasaena saa lakshmee: sarvapaapa praNaaSinee
sarvaiSvarya pradaa nityaM tasyaa maMtra mimaM SRNu

vaedaadimaayai maatrae cha lakshmyai nati padaM vadaet
paramaeti padaM chOktraa lakshmyaa iti padaM tata:

vishNu vaksha: sthitaayai syaat maayaa Sreetaarikaa tata:
vahni jaayaaMta maMtrOyaM abheeshTaartha suradruma:

dvibhoojaa vyoohalaksheessyaat, badhdha padmaasana priyaa
SreenivaasaaMga madhyasthaa sutaraaM kaeSava priyaa!

taamaeva SaraNaM gaChCha sarvabhaavaena satvaram
iti maMtraM upaadiSya dadRSae na kutra chit!

Vyuha Lakshmi Mantram

Without Beejaksharas

vaedaadimaayai maatrae cha lakshmyai nati padaM vadaet
paramaeti padaM chOktraa lakshmyaa iti padaM tata:
vishNu vaksha: sthitaayai syaat maayaa Sreetaarikaa tata:
vahni jaayaaMta maMtrOyaM abheeshTaartha suradruma:

With Beejaksharas (Mula mantram)

OM Sree OM nama: paramalakshmyai vishNu vakshasthitaayai ramaayai aaSrita taarakaayai namO vahnijaayai nama: