దుర్గాదేవి 9 అవతారాలు ఎక్కడ వెలిశారో, ఆ దేవాలయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా? | Where Goddess Durga Appeared in Her 9 Incarnations?

What are 9 Incarnations of Goddess Durga Devi & Temples Details దుర్గాదేవి 9 అవతారాల దేవాలయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? దుర్గాదేవి అమ్మవారి 9 అవతారాలలో ఎక్కడ వెలిశారో తెలుసా? 1. శైలపుత్రి (Shailaputri) 1. దుర్గాదేవి అమ్మవారి యొక్క మొదటి అవతారం శైలపుత్రి. 2. అమ్మవారి శైలపుత్రి ఆలయం ఉత్తరప్రదేశ్ లోని వారణాసిలో ఉంది. 3. శైల రజగు హిమవంతుని యొక్క కుమార్తెగా దుర్గామాత జన్మించినది. 4. దుర్గాదేవి అమ్మవారి వృషభ వాహనం … Continue reading దుర్గాదేవి 9 అవతారాలు ఎక్కడ వెలిశారో, ఆ దేవాలయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా? | Where Goddess Durga Appeared in Her 9 Incarnations?