విష్ణు సహస్రనామాన్ని గురించి శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా ఏమి చెప్పారు? | Vishnu Sahasranamam in Telugu

0
20828

 

విష్ణు సహస్రనామాన్ని గురించి సాయిబాబా ఏమి చెప్పారు-
vishnu sahasranamam

vishnu sahasranamam

Back

1. విష్ణు సహస్రనామం గురించి శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా ఏమి చెప్పారు?

సాయి బాబా విష్ణుసహస్రనామ పారాయణాన్ని ఎంతగానో ప్రోత్సహించేవారు. భక్తులకు అనేకసార్లు విష్ణుసహస్రనామాలను స్తుతించమని చెప్పేవారు.

సాయీ సచ్చరిత్రలో 27 వ అధ్యాయం లో బాబా తన భక్తులకు విష్ణు సహస్ర నామ జపం యొక్క గొప్పదనాన్ని శ్యామా మరియు రామ దాసు ద్వారా తెలియజేస్తారు.

శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా సచ్చరిత్రము 27 వ అధ్యాయము: 

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here