శివ పూజ కు యే పువ్వులు వాడాలి ? ఏమి వాడకూడదు ? | Which Flowers Are Offered to Shiva Pooja in Telugu

1
20164
which flowers are used for shiva pooja and which flowers are not used?
which flowers are used for shiva pooja

which flowers are used for shiva pooja

2. ఇతర దేవతలకు వాడ కూడనివి

స్త్రీదేవతల పూజకు జిల్లేడుపూలను, పారిజాతాలను దుర్వారాలను వాడరు. సూర్యునిపూజకు నందివర్థనాలను, విఘ్నేశ్వరపూజకు తులసీదళాలను ఉపయోగించకూడదు.

Promoted Content

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here