కుడి ఎడమకన్నులు అదిరితే జరిగే అనర్థాలేమిటి ? | What if Your Eyes Twitch (Telugu)

కుడి ఎడమకన్నులు అదిరితే జరిగే అనర్థాలేమిటి ? | What if Your Eyes Twitch (Telugu) కుడి ఎడమకన్నులు అదిరితే జరిగే అనర్థాలేమిటి ? ఆడవారికి కూడికన్ను, మగవారికి ఎడమకన్ను అదరడం వలన అనార్ధాలు జరుగుతాయని చాలామంది నమ్మకం. మన సాంప్రదాయ శకున శాస్త్రం లో కూడా ఈ విషయం పొందుపరిచబడి ఉంది. సీతాదేవిని రావణాసురుడు అపహరించే ముందు ఆమెకు కూడికన్ను, లక్ష్మణుడికి ఎడమకన్ను అదిరాయట. రావణ సంహారానికి ముందు రాముడు లంకలోకి ప్రవేశించగానే, రావణుడికి … Continue reading కుడి ఎడమకన్నులు అదిరితే జరిగే అనర్థాలేమిటి ? | What if Your Eyes Twitch (Telugu)