దశర / శరన్నవరాత్రులు అంటే ఏమిటి ? అమ్మవారి నవరాత్రుల అలంకారాలు ఏమిటి ?

0
5378
what-is-dasara-9-decorations-od-durga-mata
dasara navaratri

dasara navaratri

Back

1. నవరాత్రులు అంటే?

దశర , నవరాత్రులు..ఈరోజు నుండి ప్రారంభం. ఈ తొమ్మిదిరోజులు అమ్మవారు మనకు తొమ్మిది అవతారాలలో దర్శనం ఇస్తారు. ఈ అవతారాలను వివిధ ప్రాంతాలలో వేర్వేరు రోజులలో పుజిస్తారు

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here