దశర / శరన్నవరాత్రులు అంటే ఏమిటి ? అమ్మవారి నవరాత్రుల అలంకారాలు ఏమిటి ? | Sharannavaratrulu 2023

Dasara Navaratri 2023 నవరాత్రులు అంటే? దశర , నవరాత్రులు..ఈరోజు నుండి ప్రారంభం. ఈ తొమ్మిదిరోజులు అమ్మవారు మనకు తొమ్మిది అవతారాలలో దర్శనం ఇస్తారు. ఈ అవతారాలను వివిధ ప్రాంతాలలో వేర్వేరు రోజులలో పుజిస్తారు. ఒక్కో అవతారం వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి. నవరాత్రుల అలంకారాలు (Vijayawada Navaratri 2023 Alankarams List) ( అన్ని ప్రాంతాలలో ఒకే అలంకారం ఒకే రోజు వుండాలని లేదు ) క్రమ సంఖ్య తేది రోజు తిథి శ్రీ … Continue reading దశర / శరన్నవరాత్రులు అంటే ఏమిటి ? అమ్మవారి నవరాత్రుల అలంకారాలు ఏమిటి ? | Sharannavaratrulu 2023