పంచాంగం లో, జ్యోతిషం లో కరణం అంటే ఏమిటి? | What is Karanam in Astrology and Panchangam Telugu?

0
18283
indian
What is Karanam in Astrology and Panchangam Telugu?

2. కరణాలు – వాటిలో జన్మించిన వారి లక్షణాలు

కారణాలను బట్టి ఆ కాలం లో జన్మించిన వారి లక్షణాలను చెప్పవచ్చు. అలాగే ఆ కరణ లక్షణాన్ని బట్టి అది ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో కూడా నిర్ణయిస్తారు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here