శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ఏ వారం దర్శించుకుంటే ఎలాంటి ఫలితాలుంటాయి?! | What Are The Results of Done the Lord Venkateshwara Swamy Darshan On Individual Day?!

0
1695
What Are The Results of Done the Lord Venkateshwara Swamy Darshan On Individual Day
What Are The Results of Done the Lord Venkateshwara Swamy Darshan On Individual Day?

What is the Result of Darshan of Lord Srinivass in Individual Day?

1శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ఏ రోజు దర్శించుకుంటే ఏం ఫలితాలు వస్తాయి?!

కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటే సకల పాపాలు నశిస్తాయి అని నమ్మకం. కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయలు వారు ఏ వారం దర్శించుకుంటే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back