శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ఏ వారం దర్శించుకుంటే ఎలాంటి ఫలితాలుంటాయి?! | What Are The Results of Done the Lord Venkateshwara Swamy Darshan On Individual Day?!

What is the Result of Darshan of Lord Srinivass in Individual Day? శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ఏ రోజు దర్శించుకుంటే ఏం ఫలితాలు వస్తాయి?! కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటే సకల పాపాలు నశిస్తాయి అని నమ్మకం. కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయలు వారు ఏ వారం దర్శించుకుంటే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి. రోజు వారీగా శ్రీ … Continue reading శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ఏ వారం దర్శించుకుంటే ఎలాంటి ఫలితాలుంటాయి?! | What Are The Results of Done the Lord Venkateshwara Swamy Darshan On Individual Day?!