అసలైన పంచామృతం ఏవిధంగా తయారు చేస్తారు..? | Way of Preparing Panchamrutam in Telugu

1
19111
అసలైన పంచామృతం ఏవిధంగా తయారు చేస్తారు
అసలైన పంచామృతం ఏవిధంగా తయారు చేస్తారు..? | Way of Preparing Panchamrutam in Telugu

 

Back

1. పంచామృతం అంటే ? | Way of Preparing Panchamrutam

Way of Preparing Panchamrutam – పంచామృతం అంటే ఐదు రకాలైన అమృతాలు కలిపి చేసేది.పూజాదికాలలో భగవంతునికి పంచామృతం తో అభిషేకం చేయించి ప్రసాదంగా తీసుకుంటాం. తమకి అందుబాటులోని పాలు, పళ్ళు మొదలైన వాటిని పంచామృతం తయారీలో వాడడం సాధారణంగా జరుగుతుంది.ఈ అదనపు హంగుల వల్ల అసలైన పంచామృతం ఎలా చేయాలో చాలామందికి సందేహంగా ఉంటుంది.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here