ఏ గణేషుణ్ణి ఆరాధిస్తే ఏం ఫలితం ? లోహం నుంచి మట్టి వరకు ఏ గణపతి విగ్రహాలను ఎలా పూజించాలి?! | Which Lord Ganesh Puja Will Give Which Result?

From Metal to Clay Lord Ganesh Idol Rituals & Results లోహం నుండి మట్టి వరకు గణేష్ విగ్రహలు వాటి పూజ విధానం & వాటి ఫలితాలు మనం చేసే పాప దోషాలు తొలగడానికి వినాయకుడిని పూజిస్తే మంచిది మన పురాణాలను అనుసరించి పురోహితులు చెబుతున్నారు. మనం చేసిన పాప దోషాలు తొలగిపోవాలంటే ఈ విధంగా వినాయక ఆరాధన చేయాల్సిందే. వినాయక చవితి రోజున భక్తులందరూ వారి ఆర్థిక స్థోమత బట్టి రకరకాల వినాయక … Continue reading ఏ గణేషుణ్ణి ఆరాధిస్తే ఏం ఫలితం ? లోహం నుంచి మట్టి వరకు ఏ గణపతి విగ్రహాలను ఎలా పూజించాలి?! | Which Lord Ganesh Puja Will Give Which Result?