వాస్తు శాస్త్రం అంటే ఏమిటి ? What is Vastu Shastra in Telugu ?

0
11229
వాస్తు శాస్త్రం అంటే ఏమిటి ?
what is vastu shastra in Telugu

what is vastu shastra in Telugu

Back

1. వాస్తు శాస్త్రం

వాస్తు అంటే నివాసగృహం/ప్రదేశం అని శబ్దార్థం. శాస్త్రం అంటే శాసించేది / రక్షించేది అని అర్ధం. వెరసి వాస్తు శాస్త్రం అంటే నివాసాల నిర్మాణాలలో విధి విధానాలను శాసించే ప్రాచీన భారతీయ నివాస నిర్మాణ శాస్త్రం.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here