శబరిమల ఆలయానికి 18 సంఖ్యకు సంబంధం ఏమిటి? | What Does the Number 18 Have to do With Sabarimala Temple?

What is the Relation Between Sabarimala Temple & Number 18 “Hariome” ను ఆదరిస్తున్న మిత్రులకు అభినందనలు. ఈ రోజు వరకు మన హరిఓం ద్వార మీకు మంచి సమచారాన్ని అందించడం జరిగింది. భవిష్యత్‌లో మీకు మరింత చేరువవ్వడం కోసం “Hariome” కొత్త ‘WhatsApp‘ ఛానెల్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది. దేవాలయాల సమాచారం, పండుగల సమాచారం, ధర్మ సందేహాలు, ఆధ్యాత్మికం & పూజా విధానాలు వంటి సంచారం కోసం మా ఛానెల్ ని అనుసరించండి. … Continue reading శబరిమల ఆలయానికి 18 సంఖ్యకు సంబంధం ఏమిటి? | What Does the Number 18 Have to do With Sabarimala Temple?