ఇంట్లో శివలింగం లేదా ఇతర దేవతా విగ్రహాలు ఎంత ఎత్తు ఉండవచ్చు? | What Should be the Height of Deities at Home

4
12110
Shiva_Lingam
ఇంట్లో శివలింగం లేదా ఇతర దేవతా విగ్రహాలు ఎంత ఎత్తు ఉండవచ్చు? | What Should be the Height of Deities at Home

ఇంట్లో శివలింగం లేదా ఇతర దేవతా విగ్రహాలు ఎంత ఎత్తు ఉండవచ్చు? | What Should be the Height of Deities at Home

సాధారణం గా ఇంట్లో దేవతా విగ్రహాలు రెండు అంగుళాలు మించి ఉండక పోతే మంచిది అని పండితుల మాట ఎందుకంటే . ఆ ఎత్తు దాటితే ఉన్న విగ్రహలుకు మనం ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా చేసేటువంటి పూజ తృప్తినివ్వదు. దాని వల్ల అనవసర పరిణామాలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. అలాగే కుంకుమ పూజ చేస్తున్నప్పుడు అమ్మవారి ముఖం మీద పడేలా పూజ చేయకూడదు.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here