నిద్రలేవగానే మొదట చూడాల్సినవి ఏమిటి? | What Should We see After Wake up in Morning ?

0
42620

 

what should we look at first when we got up
What Should We see After Wake up in Morning ?
Back

1. నిద్రలేవగానే మనం చూసేవి రోజంతా ప్రభావం చూపుతాయి | What Should We see After Wake up in Morning ?

What Should We see After Wake up in Morning ? – అనుకున్న పనులన్నీ చకచకా జరిగిపోతుంటే ఇవాళ పొద్దున లేచి ఎవరిముఖం చూశామో గుర్తు చేసుకుని సంతోషపడతారు. సంతోషకరమైన ప్రశాంతమైన దృశ్యాన్ని నిద్రలేవగానే చూడడం వల్ల ఆరోజంతా ఆనందంగా గడుస్తుంది. అడ్డంకులను సంయమనంతో అధిగమిస్తారు.రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఒకవేళ రోజు బాగలేక పోతే ఉదయం మనం ఏం చూశామో గుర్తుచేసుకుని దురదృష్టంగా భావిస్తాం. లేదా నిద్ర లేవడం తో పాటే మనసును బాధించే దృశ్యమో లేక అశుభ సూచకమో కనిపిస్తే ఆ రోజంతా చికాకుగా నే ఉంటారు.  నిద్రలేవగానే ఏమి చూస్తే ప్రతిరోజూ సక్రమంగా జరుగుతుంది?

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here