వినాయక చవితి రోజున పొరపాటున చంద్ర దర్శనం జరిగితే ఏం చెయ్యాలి | What Happen If We See Moon on Vinayaka Chaviti in Telugu

What Happen If We See Moon on Vinayaka Chaviti in Telugu వినాయక చవితి రోజున చంద్ర దర్శనం చంద్రుని చూడటటం వలన నీలాపనిందలు అనగా చేయని తప్పుకి మాటలు /నిందలు పడాల్సి రావడం వలన అబాసుపాలు అవ్వడం జరుగుతుందని శాస్త్ర ఉవాచ !! పురాణ కాలంలో శ్రీ కృష్ణుడు అంతటి వారు కూడా శమంతక మణి విషయంలో నిందలు పడవలసి వచ్చ్హిందని మనందరికి తెలుసు. మరి అలాంటి సమయంలో ఈ క్రింది మంత్రమును … Continue reading వినాయక చవితి రోజున పొరపాటున చంద్ర దర్శనం జరిగితే ఏం చెయ్యాలి | What Happen If We See Moon on Vinayaka Chaviti in Telugu